Σύνδεση ΜέλουςΛύκειο - ξένες γλώσσες

Μέσω των προγραμμάτων των ξένων γλωσσών του Σχολείου μας οι μαθητές του Λυκείου  κατοχυρώνουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας με  επιτυχία στις εξετάσεις για τα ξενόγλωσσα διπλώματα (μέχρι το τέλος της  Α΄ Λυκείου), συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών με Σχολεία της Ευρώπης και σε ταξίδια στο εξωτερικό, γνωρίζουν ευρύτερα τον πολιτισμό της χώρας, εμβαθύνουν και εξελίσσουν την επικοινωνία τους στην ξένη γλώσσα.
Τα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών έχουν δημιουργηθεί  με  βάση  τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τη συγκρότηση μικρών και ομοιογενών ομάδων.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στο Λύκειο οι μαθητές διδάσκονται Αγγλικά ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά ) είναι μάθημα επιλογής.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα