Σύνδεση ΜέλουςΛύκειο - στόχος

Το Λύκειο, στα  Εκπαιδευτήρια  ΄΄ΑΛΦΑ΄΄ έχει δύο  πολύ  σημαντικούς   στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές του, ώστε  να επιτύχουν την εισαγωγή και εγγραφή τους σε Ανώτατα   και  Ανώτερα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας  σε  σχολή   της  πρώτης  επιλογής  τους   και να θεμελιώσουν την ικανή  και αναγκαία υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ο δεύτερος στόχος είναι να αποκτήσουν  οι  μαθητές  του  μια Γενική Παιδεία, που θα   διαμορφώνει ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς  πολίτες, θα  αναπτύσσει την κριτική σκέψη ,θα   καλλιεργεί την συλλογική προσπάθεια και  συνεργασία, θα  προωθεί την τέχνη, την επιστήμη  , την τεχνολογία  και  τον  αθλητισμό  και  θα τους  ευαισθητοποιεί  σε ζητήματα φυσικού περιβάλλοντος.
Οι  στόχοι  αυτοί  επιτυγχάνονται από  το υψηλού  επιπέδου  έμψυχο δυναμικό του  και  από  τον άριστο  προγραμματισμό μαθημάτων  και δράσεων.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα