Σύνδεση ΜέλουςΛύκειο - πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα Σπουδών έχει συνταχτεί σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει ενισχυθεί με επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα βασικά μαθήματα κατεύθυνσης (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας).
• Οι αυστηρά επιλεγμένοι καθηγητές μας, προωθούν το εκπαιδευτικό έργο με πρότυπα προγράμματα διδασκαλίας και σύγχρονες μεθόδους διδακτικής. Αποκλειστικός στόχος τους είναι η προετοιμασία των μαθητών μας τόσο στο γνωστικό όσο και στον ψυχολογικό τομέα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

• Στα πλαίσια μιας πιο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία στο φροντιστηριακό χώρο για τρεις δεκαετίες εκδίδουμε και παρέχουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένα σχολικά βοηθήματα με υλικό που συμβάλλει στην πληρέστερη εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων.

• Η διεξαγωγή συχνών γραπτών δοκιμασιών και οι εξετάσεις προσομοίωσης των βασικών μαθημάτων κατεύθυνσης, έχουν ως στόχο την εξοικείωση και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Καθιερώνουμε το θεσμό των "Αξιολογήσεων ". Πρόκειται για ένα έντυπο επίδοσης και διαγωγής, στο οποίο αποτυπώνεται συνοπτικά η πορεία και η αξιολόγηση του μαθητή (προφορική και γραπτή )ανά μάθημα αλλά και η συνολικότερη παρουσία του (συμπεριφορά, πειθαρχία, απουσίες) στα μέσα των τετραμήνων.

• Η υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι οι βιντεοπροβολείς , η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και  το ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργούν συνθήκες για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση.

• Η πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο μελέτης και περισυλλογής, καθώς και απαραίτητο "εργαλείο" για την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας αναλαμβάνουν οι μαθητές μας.

• Στη διάρκεια της απογευματινής ζώνης στο Λύκειο, οι  μαθητές  παρακολουθούν  φροντιστηριακά μαθήματα  στο "Σπουδαστήριο" τα οποία διαρκούν από την ώρα που τελειώνει το βασικό πρόγραμμα μέχρι τις 17:00. Αντικείμενο των μαθημάτων είναι  η φροντιστηριακή προετοιμασία των παιδιών σε βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κάθε παιδί.

• Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καταξιωμένους επαγγελματίες για διάφορες ειδικότητες και να επισκεφθούν  διάφορες  Πανεπιστημιακές  σχολές. Σκοπός μας είναι η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών μας για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό πριν από τη μεγάλη απόφαση για τη σταδιοδρομία τους.

• Σε κάθε τμήμα του Λυκείου, ορίζεται ένας καθηγητής ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος, με αποστολή:
-Την αντιμετώπιση των διδακτικών, παιδαγωγικών, λειτουργικών και  πειθαρχικών προβλημάτων του Τμήματος.
-Τη διερεύνηση των ιδιαίτερων κλίσεων και  δεξιοτήτων των μαθητών.
-Την ανίχνευση των προβλημάτων τους, όπου αυτά αναφύονται, και την αντίστοιχη ενημέρωση των ειδικών ψυχολόγων του Σχολείου με σκοπό την  αντιμετώπισή τους.
-Την ενημέρωση των μαθητών για τις Πανεπιστημιακές Σχολές και το περιεχόμενο  των σπουδών σε κάθε μία απ’ αυτές.
-Την πληροφόρηση για τα διάφορα επαγγέλματα καθώς και τα συμβαίνοντα στην αγορά εργασίας.
- Τη  δημιουργία των ετήσιων ατομικών φακέλων "πεπραγμένων" .
Στο σύνθετο και δύσκολο έργο του ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος συνεργάζεται με ειδικούς συμβούλους-ψυχολόγους του Σχολείου μας.

• Μία ώρα την εβδομάδα υπάρχει στο πρόγραμμα η "Ωρα του Υπεύθυνου". Στην ώρα αυτή :
-Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν μέσα και έξω από το σχολείο.
-Δίνεται η ευκαιρία στον υπεύθυνο τμήματος  και στον σύμβουλο-ψυχολόγο να επικοινωνήσουν μαζί τους, να τους ενημερώσουν και να τους βοηθήσουν σε θέματα που σχετίζονται με την ηλικία τους και που αφορούν στην οργάνωση του χρόνου  τους και τη διαχείριση της ζωής τους.

• Πέραν αυτής της ώρας, ο σύμβουλος-ψυχολόγος:
 -Συμβουλεύει σε ατομική βάση τους μαθητές
 - Συνεργάζεται με την οικογένεια και καθοδηγεί τους γονείς  στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της εφηβικής ηλικίας
 -Βοηθά και συμβουλεύει τους καθηγητές σε προβλήματα που παρουσιάζονται  στην  επικοινωνία τους με τους μαθητές.


• Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο των μαθητών , είναι η στενή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει  εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή προσωπικά με τους καθηγητές. Παράλληλα, με τη λήξη αλλά  και  στο  μέσο  κάθε τετραμήνου, υπάρχει απογευματινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και να παραλάβουν τις "Αξιολογήσεις" και τους "Ελέγχους" τους.

 

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα