Σύνδεση ΜέλουςΛύκειο - ευρωπαικά προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα (Ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο ,πρόγραμμα  ανταλλαγής  μαθητών ,αδελφοποιήσεις κ.λ.π.) με στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικής ταυτότητας, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ευαισθητοποίηση σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα και την πρακτική εξάσκηση στις ξένες γλώσσες.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα