Σύνδεση ΜέλουςΓυμνάσιο - ξένες γλώσσες

Στο Γυμνάσιο συνεχίζεται η  εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Oι μαθητές εισέρχονται στο Γυμνάσιο σε ομοιογενείς ομάδες με βάση τα επίπεδα γλωσσομάθειας τους .Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να κατοχυρώνουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας με επιτυχία στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου Cambridge, να αποκτούν επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτού και προφορικού λόγου), να μελετούν τους πολιτισμούς των αγγλόφωνων λαών.
Οι μαθητές του  Γυμνασίου, στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά , Ιταλικά  ή  Ισπανικά. Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας οι μαθητές χωρίζονται σε επίπεδα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο οι μαθητές μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και αναπτύσσουν  τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να  αποκτήσουν  τα ξενόγλωσσα διπλώματα.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα