Σύνδεση ΜέλουςΓυμνάσιο - στόχος

Το Πρόγραμμα του Γυμνασίου στα  Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" έχει τους παρακάτω στόχους :
Να αποκτήσουν οι μαθητές του την απαιτούμενη γνωστική υποδομή.
Να μάθουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της ύλης των μαθημάτων με την πραγματικότητα που τους περιβάλλει.
Να χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν την γνώση, τις εμπειρίες και την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει, για να λύνουν πραγματικά προβλήματα ζωής.
Να αναδείξουν και να αναπτύξουν τις κλίσεις και δεξιότητές τους.
Οι μαθητές στο Γυμνάσιο μαθαίνουν να δρουν ατομικά και σε συνεργασία με άλλους. Αποκτούν γνώσεις για θέματα παγκόσμιας σημασίας. Μαθαίνουν να σέβονται τους άλλους και να αποδέχονται την διαφορετικότητας τους.
Τέλος αναπτύσσει στους μαθητές την ικανότητα να προσαρμόζονται στις διαρκείς αλλαγές που θα συναντούν και την διάθεση να μαθαίνουν συνεχώς για όλη τους τη ζωή.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα