Σύνδεση ΜέλουςΓυμνάσιο - πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα Σπουδών έχει συνταχτεί  σύμφωνα με το επίσημο  αναλυτικό  πρόγραμμα του  Υπουργείου  Παιδείας, το οποίο έχει ενισχυθεί με επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα βασικά μαθήματα κατεύθυνσης (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας).


• Οι αυστηρά επιλεγμένοι καθηγητές μας  προωθούν το εκπαιδευτικό έργο με πρότυπα προγράμματα διδασκαλίας και σύγχρονες μεθόδους διδακτικής.

• Στα πλαίσια μιας πιο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία στο  φροντιστηριακό  χώρο  για  τρεις  δεκαετίες εκδίδουμε και παρέχουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένα σχολικά βοηθήματα με υλικό που συμβάλλει στην πληρέστερη εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων.

 • Η διεξαγωγή συχνών γραπτών  δοκιμασιών  έχουν ως  στόχο την εξοικείωση και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας για τις εξετάσεις

 • Οι μαθητές του Γυμνασίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς αναλαμβάνουν διαθεματικές εργασίες (μέσω των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών, της Μουσικής, των Εικαστικών) και με την βοήθεια των καθηγητών τους τις φέρνουν εις πέρας μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς όπου και τις παρουσιάζουν στο σχολείο.

• Οι μαθητές του Γυμνασίου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην δημοσιογραφική ομάδα του σχολειού που ως στόχο έχει την έκδοση εφημερίδας –περιοδικών –λευκωμάτων. Μέσα από αυτές τις εκδόσεις αναπτύσσουν το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό τους σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, οργανώνουν συνεντεύξεις και συγγράφουν άρθρα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δράσης και κοινωνικής παρέμβασης και συνεργάζονται για τον κοινό σκοπό της έκδοσης.

• Η υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι οι βιντεοπροβολείς , η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργούν  συνθήκες για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση.

• Η πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο μελέτης και περισυλλογής, καθώς και απαραίτητο "εργαλείο" για την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας αναλαμβάνουν οι μαθητές μας.

• Στη διάρκεια της απογευματινής ζώνης στο Γυμνάσιο, οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα στο "Μελετητήριο"  τα οποία διαρκούν από την ώρα που τελειώνει το βασικό πρόγραμμα μέχρι τις 17:00. Αντικείμενο των μαθημάτων είναι  η φροντιστηριακή προετοιμασία και μελέτη των μαθητών στα βασικά τους μαθήματα .

• Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας, οι μαθητές(κυρίως  της  Γ΄ Γυμνασίου)  έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καταξιωμένους επαγγελματίες για διάφορες  ειδικότητες και να  επισκεφτούν  διάφορες  Πανεπιστημιακές  σχολές. 

Σκοπός μας είναι η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών μας για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό πριν από τη μεγάλη απόφαση για τη σταδιοδρομία τους.

• Σε κάθε τμήμα του  Γυμνασίου, ορίζεται ένας καθηγητής ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος, με αποστολή

-Την αντιμετώπιση των διδακτικών, παιδαγωγικών, λειτουργικών και πειθαρχικών προβλημάτων του Τμήματος.

-Τη διερεύνηση των ιδιαίτερων κλίσεων και  δεξιοτήτων των μαθητών.

-Την ανίχνευση των προβλημάτων τους, όπου αυτά αναφύονται και την αντίστοιχη ενημέρωση των ειδικών ψυχολόγων του Σχολείου με σκοπό την  αντιμετώπισή τους.

-Την ενημέρωση των μαθητών για τις Πανεπιστημιακές Σχολές και το περιεχόμενο  των σπουδών σε κάθε μία απ’ αυτές.

-Την πληροφόρηση για τα διάφορα επαγγέλματα καθώς και τα συμβαίνοντα στην αγορά εργασίας.

- Τη δημιουργία των ετήσιων ατομικών φακέλων "πεπραγμένων".

 

Στο σύνθετο και δύσκολο έργο του ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος συνεργάζεται με ειδικούς συμβούλους-ψυχολόγους του Σχολείου μας

      • Μία ώρα την εβδομάδα υπάρχει στο πρόγραμμα η "Ώρα του Υπεύθυνου" . Στην ώρα αυτή : 

-Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν μέσα και έξω από το σχολείο

-Δίνεται η ευκαιρία στον υπεύθυνο τμήματος  και στον σύμβουλο - ψυχολόγο να επικοινωνήσουν μαζί τους, να τους ενημερώσουν  και να τους βοηθήσουν σε θέματα που σχετίζονται με την  ηλικία τους,  που αφορούν στην οργάνωση του χρόνου  τους και τη διαχείριση της ζωής τους.

• Πέραν αυτής της ώρας, ο σύμβουλος-ψυχολόγος:

            -Συμβουλεύει σε ατομική βάση τους μαθητές.
           - Συνεργάζεται με την οικογένεια και καθοδηγεί τους γονείς  στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της εφηβικής ηλικίας.
            -Βοηθά και συμβουλεύει τους καθηγητές σε  προβλήματα  που παρουσιάζονται  στην  επικοινωνία τους  με  τους  μαθητές.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο των μαθητών , είναι η στενή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει  εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή προσωπικά με τους καθηγητές. Παράλληλα, με τη λήξη κάθε τριμήνου, υπάρχει απογευματινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και να παραλάβουν τους  "Ελέγχους" τους.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα