Σύνδεση ΜέλουςΣτο Γυμνάσιο οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις βασικές εφαρμογές, όπως στον επεξεργαστή κειμένου, στα λογιστικά φύλλα, στις βάσεις δεδομένων, στα προγράμματα παρουσιάσεων και στη διαχείριση αρχείων. Επίσης εκπαιδεύονται στη χρήση των βασικών υπηρεσιών του Διαδικτύου, όπως τον παγκόσμιο ιστό και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (www, e-mail). Όλα τα εργαστήρια έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές να τα χρησιμοποιούν για την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών.
Μέσω των ενισχυτικών δραστηριοτήτων και των ειδικών προγραμμάτων προετοιμασίας, οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα Διπλώματα Πιστοποιήσεων. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές την πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες, η οποία είναι πλέον σημαντικό εφόδιο ζωής.

 

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα