Σύνδεση ΜέλουςΓυμνάσιο - λειτουργία

Το  ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου είναι  08:00-17.00
Το  ωράριο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να επιλέξει και να καταρτίσει το δικό του ευέλικτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
• Η μετακίνηση των μαθητών μας από και προς το Σχολείο γίνεται αποκλειστικά με τα λεωφορεία των Εκπαιδευτηρίων, κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, με πεπειραμένους οδηγούς και συνοδούς.

• Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" έχουν δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης στους μαθητές του. Η υποδομή και λειτουργική οργάνωση που συμβάλλουν σε αυτό το στόχο είναι:
-Η ύπαρξη και εφαρμογή αυστηρού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου που αναφέρεται στη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολικό χώρο, αλλά και στις μετακινήσεις  τους με σχολικά λεωφορεία.
-Ο έλεγχος εισόδου και εξόδου των μαθητών και μαθητριών στο Σχολείο και η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για κάθε απουσία, καθυστερημένη προσέλευση, αλλαγή δρομολογίου του σχολικού από την Γραμματεία.
-Η εποπτεία των χώρων και η συστηματική επίβλεψη των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  και αθλητικών δραστηριοτήτων τους .
-Η θέση του, που αποτρέπει κάθε απρόσκλητο επισκέπτη και η χωροταξία του, που επιτρέπει την άνετη και ασφαλή κίνηση και δράση των μαθητών, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και δραστηριοτήτων τους.

• Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται καθημερινά στο Σχολείο. 

• Το Κυλικείο του Σχολείου προσφέρει μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων.

• Όλοι οι χώροι του Σχολείου συντηρούνται και καθαρίζονται σε καθημερινή βάση από μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των συνθηκών και όρων υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών  και των εργαζομένων.

• Ιατρική φροντίδα παρέχεται στα πλαίσια της  πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο ιατρείο του Σχολείου.  Επίσης, σε περίπτωση άμεσης ανάγκης τις πρώτες βοήθειες μπορούν να προσφέρουν καθηγητές που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα