Σύνδεση ΜέλουςΓυμνάσιο - ευρωπαικά προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα (Ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο , πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών , αδελφοποιήσεις , κ.λ.π.) με στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικής ταυτότητας, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ευαισθητοποίηση σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα και την πρακτική εξάσκηση στις ξένες γλώσσες.

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα